Carlo

Tuotantosuunnittelija, Italia

Työskentelen LU-VE:lla vuodesta 2019. Käsittelin ensin aikoja ja menetelmiä sekä prosessien parantamista lean-näkökulmasta. Nyt olen ohjelmoija ja suunnittelen tuotantoa. Siirryin yksilötyöstä enemmänkin tiimityöhön: huomattavasti laajemman kontaktiverkoston myötä kaikki on monimutkaisempaa, mutta mahdollisuudet oppia lisää yrityksen eri osa-alueista ja liiketoimintaprosesseista ovat paremmat.  

Miten otat vastaan työpaikalla ja elämässäsi tapahtuneet muutokset? 

Yrityksessä ja yleisesti ottaen muutoksia on tapahtunut paljon, myös työskentelytavoissa toiminnallisesta näkökulmasta.  Ohjelmointimaailma kestää hyvin muutoksia, mutta käytännön tasolla prosessi vaatii sitä. Haasteena on ymmärtää, kuinka muutoksia sovelletaan, hallitaan ja miten niistä viestitään. Elämässäni on ollut jatkuvasti muutoksia, jotka tarjoavat mahdollisuuksia itseni kehittämiseen.

Miten kuvailisit rooliasi kolmella sanalla?

Haastava, mielenkiintoinen ja tyydyttävä!