Carlo

Produktionsplanerare, Italien

Jag har arbetat på LU-VE sedan 2019. Först hanterade jag tidsramar och metoder samt lean-processförbättring. Nu är jag programmerare och planerar produktionen. Jag har gått från individuellt arbete till mycket mer teamarbete, med ett mycket större nätverk av kontakter. Komplexiteten ökar men också möjligheten att lära sig mer om olika områden inom företaget och affärsprocesserna.

Hur upplever du förändringar på din arbetsplats och i ditt liv? 

Företags- och globala miljön har konfronterat oss med många förändringar, även när det gäller hur vi arbetar ur ett operationellt perspektiv. Programmering är en värld som av naturen är motståndskraftig mot förändring, men den process vi upplever kräver det. Utmaningen är att förstå hur man välkomnar det, hanterar det och kommunicerar det. I mitt liv har förändring alltid varit en konstant som låter mig förbättras.

Hur skulle du definiera din roll med tre ord?

Utmanande, engagerande och tillfredsställande!