Elena

Referent pro udržitelnost, Itálie

V LU-VE zastávám funkci referenta pro udržitelnost. Jsem hrdá na to, že jsem viděla toto oddělení v jeho počátcích, a je uspokojivé moci konstatovat, že se každým dnem rozvíjí. 

Co podle tebe znamená „mít pozitivní vliv v životě a v práci“?

Pro mě to znamená dosáhnout cílů a přispět k vytváření hodnot tím, že stavím do centra zájmu lidi a jejich potenciál.

Jak bys třemi slovy definovala svoji pracovní pozici?

Podnětná, otevřená různým perspektivám a kreativní!