Elena

Hållbarhetsansvarig, Italien

I LU-VE har jag rollen som hållbarhetsansvarig. Det som gör mig stolt är det faktum att jag har sett avdelningen i sin linda och det är glädjande att se hur den fortsätter att utvecklas varje dag. 

Vad innebär enligt dig att ”ha en positiv inverkan på livet och arbetet”?

För mig innebär det att nå mål och bidra till att skapa värde, genom att sätta människor och deras potential i centrum.

Hur skulle du beskriva din roll med tre ord?

Utmanande, öppen för olika perspektiv och kreativ!