Tomasz

IT Project manager, Polsko

Jsem projektový manažer odpovědný za koncepci, implementaci a řízení projektů Business Intelligence Skupiny. V LU-VE pracuji od roku 2018 v mezinárodním týmu sestávajícím z projektových manažerů a poradců. 

Co podle tebe znamená „mít pozitivní vliv v životě a v práci“?

Mít pozitivní vliv podle mě znamená chovat se k lidem s respektem, snažit se nechat druhé mluvit, vyměňovat si nápady a naslouchat zpětné vazbě. Já osobně ve svém každodenním životě jsem vždy optimista, snažím se moc si nestěžovat a naslouchám druhým. Na druhé straně, hovoříme-li o podniku, myslím, že LU-VE podporuje proaktivní přístup a pracovní nasazení svých zaměstnanců.  

Jak bys třemi slovy definoval svoji pracovní pozici?

Organizovaný, nezávislý a proaktivní!