Tomasz

IT-projektledare, Poland

Jag är en projektledare ansvarig för definitorner, implementering och ledningen av affärsintelligensprojekt i koncernen. Jag har arbetat för LU-VE sedan 2018 i ett internationellt team bestående av projektledare och konsulter.

Enligt din åsikt, vad innebär "att ha en positiv påverkan i livet och arbetet"?

Enligt min åsikt innebär att ha en positiv påverkan att behandla människor med respekt, låta andra tala, utbyta idéer och lyssna på feedback. Personligen förblir jag alltid optimistisk i vardagen, försöker att inte klaga för mycket och lyssnar på andra. Om vi däremot pratar om företaget, tycker jag att LU-VE främjar ett proaktivt tillvägagångssätt och engagemanget hos sina anställda.

Hur skulle du definiera din roll med tre ord?

Organiserad, självständig och proaktiv!